Ως «εξερευνήτρια» της ανθρώπινης συμπεριφοράς παρατηρώ με μεγάλο ενδιαφέρον την επίδραση των social media στην διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού και στην αυτοεκτίμηση. Όλα τα κοινωνικά δίκτυα «αξιολογούν» μέχρι ένα βαθμό το επίπεδο της δημοτικότητας μας και της επίδρασης μας σε ένα μεγάλο ...